Tips voor september

Gazon
Gazon

Vaste planten:

September is een goede maand om vaste planten uit te graven en eventueel te scheuren. Doordat de grond nog warm genoeg is, kunnen de wortels na herplanten nog voldoende hechten in de grond.

Bollen en knollen:

Daarnaast is nu het moment om bollen en knollen te poten voor het voorjaar. Voor de plant diepte wordt als stelregel aangehouden om de bollen 3x de hoogte van de bol in de grond te planten. In klei grond mag dit iets minder: 2x de diepte

Gazon:

In september groeit het gazon ook nog door. Deze dient dus regelmatig gemaaid te worden. Het is echter ook een goede keuze om het gazon te verticuteren en eventueel gras bij te zaaien. Ook lelijke plekken kan je nog verwijderen, opvullen met potgrond en opnieuw inzaaien.
Vergeet je niet om afgewaaid blad regelmatig van het gazon te verwijderen?